บริษัท พลัส ไอเดีย แอ็ด จำกัด

บริษัท พลัส ไอเดีย แอ็ด จำกัด เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตงานด้านโฆษณา ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ แบบครบวงจร ด้วยระบบการพิมพ์ ดิจิตอล คุณภาพสูงหรือตามที่ลุกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นงานเร่งงานด่วน เรายินดีให้บริการลูกค้าทุกๆ ราย เสมอภาคกันจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ เพราะลูกค้าคือ “ผู้มีพระคุณสำคัญที่สุด”สำหรับเรา พร้อมกันนี้ เราได้จัดเตรียมบุคลากรที่ให้คำปรึกษา สำหรับลูกค้าที่จะผลิตสื่อโฆษณา เพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ของตัวสินค้าและการบริการ เป็นที่ติดตาหรือเข้าใจในตัวสินค้าและการบริการมากขึ้นเมื่อพบเห็นสื่อ เราได้แยกประเภทของโฆษณาไว้บริการลูกค้าดังนี้ สื่อประเภท Inkjet , Offset , Signboard , standee , Label เป็นต้น

ขอโอกาสให้เราได้บริการ ท่านจะได้สื่อโฆษณาที่ยอดเยี่ยมบริการประทับใจ